تاریخ روضه الصفا ( 15 جلدی )
کد شناسه :205992
تاریخ روضه الصفا ( 15 جلدی )

کتاب تاریخ روضه الصفا 15 جلدی : کتاب حاضر با تصحیح، تحشیه و تبویب جدید در 15 مجلد به شرح زیر منتشر شده است : جلد اول: از ظهور خلقت تا شلوم بن داود جلد دوم: از سلیمان بن داود تا افول ساسانیان جلد سوم: شرح حال پیامبر تا سال هفتم هجرت جلد چهارم: وقایع سال 8 تا 40 هجرت جلد پنجم: شرح حال ائمه اطهار، بنی امیه و خلفای عباسی جلد ششم: از طاهریان تا سلجوقیان جلد هفتم: از خوارزمشاهیان تا آل کرت جلد هشتم: مغولان، چوپانیان، ایلکانیان و سربداران جلد نهم: امیر تیمور گورکان جلد دهم: جانشینان امیرتیمور جلد یازدهم: سلطنت سلطان حسین بایقرا و ذکر بدایع و عجایب و غرایب جغرافیا جلد دوازدهم: صفویان و افشاریان جلد سیزدهم: زندیه، قاجاریه تا پایان جنگ اول ایران و روس جلد چهاردهم: دنباله سلطنت فتحعلیشاه جلد پانزدهم: سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر