30% OFF
سرچشمه تصوف در ایران

کتاب سرچشمه تصوف در ایران : تاریخ را همیشه باید از دین و سیاست جدا کرد. تاریخ دین و سیاست را نشان می دهد اما دین و سیاست تاریخ را نشان نمی دهد و حتی آن را از راه طبیعی سرراست خود برمی گردانند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر