30% OFF
داغ گل سرخ

کتاب داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر درباره اسطوره : اسطوره و اساطیر که امروزه واژه های رایج و شناخته شده در زبان فارسی اند، بار قداستی در معنای خویش دارند که رسا و شفاف است. نه تنها صورت جمع و مفرد، هر دو، بخوبی و آسانی همه جا به کار می رود، بلکه مردم به این موضوع علاقه و توجهی خاص و چندین جانبه دارند و نوعی بار معنایی جذاب و رویایی و خیال انگیز را به ذهن متبادر می کند که کمترین برایش می توان نظیری یافت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر