30% OFF
یادداشت های گات ها

کتاب یادداشت های گات ها : در این یادداشت ها هر یک از واژه هایی که در گاتها آمده یاد شده و واژه ای که از آنها در آمده و در متن بکار رفته نیز در میان ابروان یاد شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر