30% OFF
یسنا

کتاب یسنا : یسنا که شرح آن در مقاله جداگانه بیاید مهم ترین جزء اوستا و دارای هفتاد و دو فصل است این جلد تفسیر نخستین فصل تا خود فصل بیست و هفتم است از فصل 28 تا خود فصل 53 باستثنای فصول 35_42 و فصل 52 متعلق است به گاتها که از سرودهای مقدس خود پیغمبر ایران اشو زرتشت است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر