30% OFF
افسانه های ازوپ

کتاب افسانه‌های ازوپ : این کتاب افسانه‌های ازوپ داستانسرای یونانی را در بر می‌گیرد. افسانه‌های عمومی از یک گونه و گونه‌های دیگر در هر جا و هر دوره وجود داشته است و از زمانی که انسان ابتدایی در ارتباط با جانوران اهلی و وحشی زیسته، برای او طبیعی بوده که داستان‌هایی بیافریند که رویدادهای خیالی جانوران را توصیف کند و آن‌ها را چنان کند که با انگیزه‌ها و هیجانات آدمیان رفتار کنند و سخن بگویند. مشخصه ویژه افسانه اینست که اصلاً طرح شده از برای تعلیم عبرتی اخلاقی یا دوراندیشانه.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر