30% OFF
تاریخ فقه و فقها

تاریخ فقه و فقها : علم فقه از زمان پیدایش آن تا به امروز تکامل بسزایی داشته است، زیرا فقه یکی از علومی است که با واقعیت زندگی مردم ارتباط داشته و وقایع داخلی خارجی را مورد نظر قرار می دهد. چرا که فقه یعنی آشنایی با احکام الهی برای تعیین وظیفه شرعی مردم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر