30% OFF
تاریخ کامل ابن اثیر جلد2

کتاب تاریخ کامل ابن اثیر (جلد 2)/ چون اردشیر بن بابک در گذشت، پسر وی شاپور به جایش بر اورنگ شاه نشست. اردشیر در کشتن اشکانیان از اندازه در گذشته بود. او کمر به نابودی ایشان بست و ایشان را برانداخت. انگیزه این کار سوگندی بود که نیای وی ساسان بن اردشیر بهمن خورد که اگر روزی به فرمانروایی رسد، از نژاد اشک بن جزه یک تن را زنده نگذراد. او این سوگند را بر فرزندان خود و شاهان آینده ایران بایسته فرمود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر