30% OFF
کنولپ

کتاب کنولپ سه خاطره : روزی در اوایل دهمه نود، دوستمان کنولپ ناگزیر شده به بیمارستان برود و سه هفته در آنجا بستری شود. نیمه ماه فوریه بود که از بیمارستان مرخص شد هوا بسیار بد بود. درست پس از چند روز ره نوردیدن، یک بار دیگر تب کرد و ناژار شد سرپناهی بجوید و زیر آن پناه بگیرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر