30% OFF
علم نظریه و انسان

کتاب علم نظریه انسان : در انسان، همچنان که در دیگر انواع، هدف نخستین اندیشه و عمل نیازمندیها و حفظ حیات است. تا زمانی که اوضاع زندگی بسیار نامساعد نباشد، همیشه یک نیروی اضافی باقی می ماندو ایمنن حتی در مورد حیوان نیز صادق است. ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر