30% OFF
بودا جستاری در آیین و تعالیم

کتاب بودا/ جستاری در آیین و تعالیم : بودا راه و روش آموزش خود را میانه نامید زیرا می کوشید شاگردان خود را از تندرویهایی که در سویهای گوناگون در آیینهای آن دوران آموزش داده می شد باز دارد و به راهی عملی و سودمند رهبری نماید و به زندگی و دانش درست زیستن آشنا سازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر