35% OFF
گلهای میخک و دو نمایشنامه دیگر

این مجموعه برگردان سه نمایش‌نامه است: “گل‌های میخک” نوشته‌ی “ریموند کارور” و “لطف” و “چیزی تقدیم کنم؟” کار مشترک ریموند کارور و “تس گالاگر”. شخصیت اصلی نمایش نامه‌ی نخست (گل‌های میخک) “جورج ردفدر” تا حدودی خود نویسنده (کارور) را تداعی می‌کند؛ اما شباهت او با شخصیت‌های دیگر کارور هم انکارناپذیر است: شخصیتی رانده شده، گیج و منفعل در دنیای عظیم که همه علیه او برخاسته‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر