30% OFF
مردگان باغ سبز

کتاب مردگان باغ سبز: همه مشغول کاری هستند که تکراری است. یعنی یک بار در سال های دور یا نزدیک انجام شده، اما شاید خوب انجام نشده و برای همین هم دوباره باید انجامش داد. یعنی باز هم مرده ها را برگرداند به سر جاهاشان یعنی به قبرهای خیسشان ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر