35% OFF
زیگورات

کتاب زیگورات/ مانی زر شناس باستان شناس دانشگاه کلمبیا به همراه یکی از وهش هایش ما را به چهار هزار سال پیش می برد و اندوه و رنج، شور و شادی، عشق و تپش نخستین مردم متمدن باستان، ساکنان تپه ی سیلک و هم زمان مردم جهان امروز را بر ما آشکار می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر