25% OFF
اندیشه های هوسرل

کتاب اندیشه های هوسرل/ ادموند هوسرل یکی از مهم ترین و پرتاثیرترین فیلسوفان قرن بیستم، کوهی از نوشته ها از خود باقی گذاشت و درک و تفسیر آن آثار خود کوهی دیگر از نوشته ها درباره ی او و اندیشه اش آفرید که کتاب حاضر یکی از این هاست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر