30% OFF
روشنای غروب

کتاب روشنای غروب: هر چه تلاش می کنم، نمی توانم... نمی توانم به پس ذهن کسی دست یابم که در کمال خونسردی به چشمان نگران و وحشت زده یک انسان و به ویژه یک زن، که در آن لحظه پناهی ندارد نگاه می کند و با بی رحمی نادیده اش می گیرد. چگونه می توان به آرامش رسید وقتی در این شرایط از دانستن سرنوشت آدم ها گریزی ندارد و یک حس، که شاید همان وجدان آدم ها باشد نمی گذارد لحظه ای از این افکار بیرون بیایی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر