30% OFF
سیاست در ایران(گروه ها طبقات و نوسازی)

کتاب سیاست در ایران: شاه که در مرکز سیاست قرار داشت به تلاشی هماهنگ و منظم دست می زد تا تمامی نظام را به کار کردن بر مبنای این تنش تمایز یافته و تمایز بخش وادارد. با وجود این، حتی شاه نیز پیوسته تحت فشار بود ......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر