30% OFF
کتیبه های هخامنشی

کتیبه های هخامنشی: کتیبه های هخامنشییان عمیقا متاثر از اندیشه ها و باورهای شاهانه است که هم نزد پارس ها و هم نزد ایرانیان غربی مسلما نو اوری محسوب می شود

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر