30% OFF
تاریخ بلعمی

کتاب تاریخ بلعمی/ تاریخ بلعمی از کهن تریننمونه های نثر پارسی است. شمار واژه های تازی در آن بسیار اندک است و سبک نثر آن بسیار ساده است و واژه های دشوار و شعری در آن استفاده شده است. همچنین به مانند زبان پهلوی، جمله های آن کوتاه است و نمونه هایی از فعل در آن به چشم می خورد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر