30% OFF
پیامبر

کتاب پیامبر (زوار) : در جهان هنر دشوار ترین کارها نشان دادن زیبایی های خارق العاده است . دشوار تر از آن در ادب ؛ نمودن سیماهای مردانی است که دستگاه آفرینش ایشان را هزاران بار از مردم عادی بالاتر و والاتر ساخته باشد .....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر