20% OFF
روزنامه های ایران

کتاب روزنامه های ایران/ این کتاب شامل تاریخچه روزنامه های منتشر شده از آغاز نشر تا سال 1289 هجری شمسی و معرفی حدود 400 روزنامه به زبان های فارسی، ارمنی، فرانسه، آشوری یا کلدانی و تصاویر یا سرکلیشه بیش از 180 روزنامه و جدول تطابق تاریخ مسلمانان و مسیحیان می گردد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر