20% OFF
طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی

کتاب طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی، شرطی شدن پانل هنگامی رخ می دهد که نحوه پاسخگویی افراد پانل تحت تاثیر پاسخشان در موج قبلی قرار می گیرد. هنگامی که مردم پاسخ های قبلی خود را به یاد بیاورند ممکن است بر پاسخشان در دفعات بعد تاثیر بگذارد. چه بسا پاسخ گویان به گونه ای در دفعات مختلف پاسخ دهند که پاسخشان ثابت بنماید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر