30% OFF
یک سال در میان ایرانیان

کتاب یک سال در میان ایرانیان/ اندکی دورتر به روستای ویران دیگری رسیدیم که برای صرف ناهار در آنجا توقف کردیم. ما اکنون در جلگه اصفهان بودیم و از روی لایه نازک دود آبی رنگی که از دور بر فراز شهر دیده می شد می توانستیم موقعیت آن را تشخیص دهیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر