30% OFF
درس های درست اندیشیدن

کتاب درس های درست اندیشیدن : کتاب حاضر به چهار بحث می پردازد 1 ادراک 2 تصمیم گیری 3 پرداختن به عواطف و 4 تمرکز بر آینده و در آخر با جمع بندی ارتباط این چهار بخش را بیان می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر