30% OFF
بایزید بسطامی

کتاب بایزید بسطامی/ شخصیتی که احوال و آثار و افکار و گفتگو و کردار والای او در این کتاب مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد یکی از چهره های بسیار استثنایی و نادر بشری است که در آزاد اندیشی جهانی و وسعت نظر انسانی و تفکر والای عرفانی ممتاز بوده و کمتر مانندی برای وی در بین افراد بشر به ویژه در بین ایرانیان بعد از اسلام می توان یافت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر