30% OFF
قرآن و فلسفه علم

کتاب قرآن و فلسفه علم/ قرآن کهنه نگردد به روزگار، نه از خواندن و نه از شنیدن بسیار، یدانید که در قرآن علم آینده است و حدیث گذشته، درد شما را درمان است و سامان کارتان در آن.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر