30% OFF
آزادی

کتاب آزادی/ بخش نخست کتابگفت و شنودی است میان آلفرد مک آدم با اکتاویو پاز درباره زندگی و آثار پاز، و اندیشه های او که برای نمونه خاطر نشان می کند: ما به عدالت اجتماعی بیشتری نیازمندیم. جامعه ها بازار آزاد، جوامع بی عدالت و بسیار ابلهی می سازند. گمان نمی کنم تولید و مصرف اشیا بتواند مفهوم زندگی بشر باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر