35% OFF
فرهنگ واژه های مصوب9

کتاب فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان/ دفتر نهم/ با انتشار جلد نهم فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان، حلقه دیگری به زنجیره مجلدات هشتگانه قبلی افزوده می شود. فرهنگستان زبان و ادب فارسی که از سال 1369 کار خود را آغاز کرده توانسته است با تدوین و تصویب اصول و ضوابط واژه گزینی و تاسیس گروه واژه گزینی حرکت به سوی "زبان فارسی علمی" را آغاز کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر