30% OFF
الواح بابل

کتاب الواح بابل/ درباره تمدن مردم بابل و آشور، روایات بی شمار نقل می کنند. در این باره کتاب های بسیار نوشته و بررسی های فراوان کرده اند. دانشمندان و باستان شناسان، کاوش ها و پژوهش های گوناگون به عمل آورده اند و از حاصل کار ایشان، موزه های بزرگی از نقاشی آثار و تحف گرانبها که همه ذخایر آن تمدن باستانی است پدید آمده ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر