35% OFF
چند کاوش در سیاست و جامعه

کتاب چند کاوش در سیاست و جامعه/ سطح زندگی پایین و همراه با بی عدالتی است. مردم همین که به آگاهی اندکی می رسند، متوجه می شوند که میهنشان میهن فقیری نیستو همین امسال 8 تا 10 میلیارد دلار از مملکت فرار می کند. اگر کشور فقیر است پس اتومبیل 120-100 میلیونی و صف بستن و خریدن آن چیست؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر