20% OFF
شیمی مواد غذایی

کتاب شیمی مواد غذایی : در شیمی مواد غذایی، آن دسته از تغییرات شیمیایی که در جریان تولید، نگهداری و جابه ‌جایی مواد غذایی به وجود می‌ آیند مورد بحث قرار می‌ گیرند. چنین تغییراتی ممکن است در بافت، طعم، رنگ، ارزش تغذیه‌ای و کیفیت بهداشتی ماده غذایی اثرات مطلوب یا نامطلوبی ایجاد کنند که در این میان تغییرات نامطلوب و جلوگیری از آثار زیان بار آن‌ها- به خصوص در مورد جوامع روبه ‌رشد و غیر صنعتی- بیش ‌تر مورد توجه و تاکید هستند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر