30% OFF
نفرتی که تو م یکاری

کتاب نفرتی که تو می کاری/ نفرتی که تو می کاری برای تمام کسانی است که فارغ از ملیت، جنسیت، قومیت و نژادشان احساس می کنند در دنیا تنها و مظلوم هستند. این کتاب می خواهد نشان دهد هر کسی می تواند صدایی باشد در گوش جامعه ای که نمی خواهد حرف های ما را بشنود ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر