35% OFF
یکشنبه ‌ی بعد از روز مادر

کتاب یکشنبه ی بعد از روز مادر : تا هفته ها بعد از آن یکشنبه بتسی ان پیله ی پدرش شد تا برایش کبوتر بگیرد و هر چه بیشتر غیرممکن است می شنید مصرتر می شد. پدرش هشدار داد که در مواظبت از پرنده ها ابدا کمکش نمی کند. هشدار داد که رسیدگی به پرنده ها وقتی برای بازی با دوستانش نمی گذارد و این که پرکبوترها می ریزد اما بتسی آن اصلا از خواسته اش کوتاه نیامد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر