30% OFF
شانه های غول

کتاب شانه های غول/ یک اسب مسابقه که هر کیلومتر را ... فقط چند ثانیه تندتر می دود و برنده می شود ... ئو برابر بیشتر از دیگر اسب های مسابقه می ارزد ... همان چند ثانیه ی نا چیز تندتر دویدن ... ارزش نهایی او را مشخص می سازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر