25% OFF
آخرین حجاب

کتاب آخرین حجاب : اینک بهار ملای رومی است، ما در آن زندگی می‌ کنیم. عصر ظهور و تولد دوباره است. چه کسی می ‌تواند بهتر از این شاعر که بیش از هرکس دیگر زندگی‌اش را سراسر در عالمی از ظهور و زایش نو شدن سپری کرده، برای ما، از خودمان و حقیقت هستی‌ مان سخن بگوید؟ چیزی که نسل بشر در دنیای امروز به آنمحتاج است، شاهدها و نمونه ‌هایی از حقیقت و شکوه عالم معنی است. عاشقان خدا و جهان که بتوانند عشقشان را روشن بیان کنند و ما را به آتش نهان درونمان راهبر شوند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر