30% OFF
مشاهیر نامی خنج

کتاب مشاهیر نامی خنج/ هرچند جز ابن بطوطه کس دیگر به نام خنج بال اسم نبرده، ولی چون شخصا به آنجا رفته و ضبط اسم در چند جا نوشته نمی توان قویا او را به اشتباه متهم ساخت و البته در محل نیز همین اسم در از زبانها شنیده، که موکدا اعراب ضبط آنرا توضیح داده و نیز می نویسد به جای (خ)، (ه) نیز گفته می شود مثلا (هنج بال).

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر