30% OFF
دریغ است ایران که ویران شود

کتاب دریغ است ایران که ویران شود : عدم موفقیت کشورهای غربی و شرقی در جنگ نظامی همه جانبه در پوشش ظاهری یک دشمن همسایه و اتفاقا موفقیت ایران در این جنگ موجب شد که آنها صجنخ جنگ را عوض و جنگ نظامی را به یک جنگ فرهنگی اجتماعی تبدیل نمایند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر