20% OFF
هستی و آگاهی

کتاب هستی و آگاهی/ اقتصاددانان شیوه عمل یگانه ای دارند. از نظر آنها صرفا دو نوع نهاد وجود دارد، مصنوعی و طبیعی. نهادهای فئودال مصنوعی اند حال آنکه نهادهای بورژوازی طبیعی اند. در این رابطه آنها شبیه متکلمانی هستند که دو نوع مذهب را از هم متمایز می کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر