30% OFF
مختصر و مفید 6( سرمایه داری)

کتاب مختصر و مفید 6( سرمایه داری): سرمایه‌داری در ابتدا در بریتانیا توفیق یافت. بریتانیا در قرت نوزدهم اولین جامعه‌ی صنعتی جهان بود، ولی آنچه امکان صنعتی شدن بریتانیا را فراهم آورد توفیق سرمایه داری در قرن هجدهم بود. گسترش روابط بازار و رشد مصرف موجب شد سطح تقاضا به قدری افزایش یابد که سرمایه‌گذاری در بخش تولید صنعتی به صرفه شود. ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر