30% OFF
تئاتر درمانی و نمایش زندگی

کتاب تئاتر درمانی و نمایش زندگی : یکی از کارهای اولیه من راه اندازی مرکزی هنری در ورسستر شایر بود. من کار نمایش و نمایش کودکان کودکان را در فاصله ی آن سال ها توسعه دادم......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر