35% OFF
مهارت های زندگی

راز دست یابی به سعادت، خوش بختی و موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی چیست؟ - نوع نگرش انسان نسبت به روند زندگی چه تأثیری در دست یابی به اهداف دارد؟ - ویژگی های افراد خوش بین و بدبین و پیامدهای خوش بینی و بدبینی چیست؟ - افرادی که دارای اعتمادبه نفس هستند، چه ویژگی هایی دارند؟ - چه مهارت هایی برای حل مسائل و مشلات زندگی وجود دارد؟ - عوامل مؤثر در یادگیری چیست؟ عوامل فراموشی کدامند؟ - چه راهکارهایی برای تمرکز حواس و تقویت حافظه وجود دارد؟ - چگونه از دیگران انتقاد کنیم تا مؤثر واقع شود؟ آداب نقد چیست؟ - استرس و اضطراب چه نشانه ها و پیامدهایی دارد؟ - چه عواملی تنش زا هستند؟ مهارت های غلبه بر اضطراب چیست؟ - اضطراب امتحان را چگونه برطرف کنیم؟ - اضطراب سخنرانی را چگونه برطرف کنیم؟ - آگاهی از چه مهارت هایی برای برقراری یک ارتباط مؤثر با دیگران لازم است؟ - چه راهکارهایی برای صمیمیت همسران وجود دارد؟ - راهکارهای بهبود روابط فامیلی کدام است؟ - آیا رابطه ی پسر و دختر قبل از ازدواج صحیح است؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر