30% OFF
سازمان های معتاد

کتاب سازمان های معتاد : هر فرد در این جامعه به نوعی در سازمان گروه یا مجموعه از روابط زندگی و کار گزران می کند و این وضعیت با خانواده آغاز می شود

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر