30% OFF
تاریخ آمریکا

کتاب تاریخ آمریکا/ من آن سغیدپوست فقیرم، فریب خورده و از هم پاشیده، من آن سیاه پوستی ام که جای زخم بردگی را بر چهره دارد، من آن سرخ پوستی ام که از خانه و زمین اش رانده شده، من آن مهاجری ام که به امیدهایش چنگ زده اما فقط همان اوضاع احمقانه قدیم را می یابد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر