30% OFF
دانش منطق

کتاب دانش منطق : علت امر بلاواسطه و معلول امر وساطت یافته است. اما علت بازتاب نهنده است؛ او به مثابه چنین امری خود را نهاده بودن می گرداند و بازتاب از پیش نهنده است به این ترتیب او خود را بر خود به مثابه امری برداشته شده، به مثابه امری بلاواسطه معطوف می سازد که از طریق آن او به شخصه وساطت یافته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر