30% OFF
شادی بیکران

کتاب شادی بی کران/ آیا هیچ وقت در مورد کارنامه ی تحصیلی، خلق و خو، اضافه وزن و یا افسرده زیستن خود از این جملات استفاده نکرده اید:« کاری از من ساخته نیست. من همینم که هستم؟» اما واقعیت این است که انسان ها تغییر می کنند و شما هم می توانید تغییر کنید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر