25% OFF
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

کتاب نقدها را بود آیا که عیاری گیرند/ بافت فکری رعدی در این غزل عاشقانه، زمینی و مانند عشق های سعدی است در آغاز و در پایان غزل، عنایت وصال و بوسه مطرح است. در غزل حافظ همه نقش ها و قال و مقال ها برای طلب رضای معشوق است: که حیف باشد از او غیر او تمنایی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر